Φορολογικές Υπηρεσίες

Η συνεχής εναλλαγή του Νομικού-Φορολογικού πλαισίου που διέπει την λειτουργία των επιχειρήσεων, απαιτεί σημαντική εμπειρία και πόρους, όχι μόνο για τη διαχείριση και παρακολούθηση του αλλά και για την επιτυχή εφαρμογή του. Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και σημαντική τεχνογνωσία στο φορολογικό σχεδιασμό των επιχειρηματικών πλάνων.

 

Βασικές δραστηριότητες

  • Συμμόρφωση με τη φορολογική νομοθεσία
  • Μελέτη και γνωμάτευση επ σύνθετων φορολογικών θεμάτων
  • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επί φορολογικών και λοιπών κανονιστικών θεμάτων
  • Έρευνα και Ανάλυση Φορολογικού και Νομικού Περιβάλλοντος

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

  • YΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

  • ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

  • ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

  • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

  • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

  • ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας