Υπηρεσίες Χρηματοδότησης Αναπτυξιακών και Επενδυτικών Προγραμμάτων

Διαθέτουμε εξειδικευμένη εμπειρία στην εκπόνηση χρηματοοικονομικών μελετών στο πλαίσιο των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και στη διαχείριση επιχειρηματικών σχεδίων.

Υπαγωγή επενδυτικών Έργων προς Χρηματοδότηση

 1. Αναπτυξιακός νόμος
 2. Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2014-2020
 3. Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020
 4. Αξιολόγηση επενδύσεων αναπτυξιακών έργων
 • Διαχείριση Επενδυτικών έργων
 • Έλεγχος και Πιστοποίηση Επενδύσεων
 • Στρατηγικές Επενδύσεις
 • Στρατηγική και Ανάπτυξη

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

 • YΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

 • ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

 • ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ

 • ΣΕΒΑΣΜΟΣ

 • ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

 • ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Θα χαρούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας